Kongre Hakkında

Helâl turizm; dini vecibelerini yerine getirmede hassasiyet gösteren mütedeyyin turistlerin konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım gibi turizm faaliyetlerinden doğan ihtiyaçlarını İslami kural ve inanışlarına uygun bir şekilde karşılamasıdır.

Helâl turizmin Müslümanlara hizmet etme düsturu taşıması, Müslüman turist gelişini attırması, turizm çeşitliliğini zenginleştirmesi, ülke tanıtımını arttırması, yeni yatırım olanakları sağlaması ve istihdam olanaklarını artırması gibi avantajları vardır.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi liderliğinde tertip edilen 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi’ne yurt içi ve yurt dışından toplamda 48 üniversiteden 144 bildiri gelmiştir. Bu bildiriler bilim kurulunda görev yapan 133 akademisyen tarafından değerlendirilmiş ve 128 tam metin bildiri kongrede sunulmaya hak kazanmıştır.

Kongrenin devamı niteliğinde olan 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi ile helal turizm konusunda çalışma yapan akademisyenler, turizm uzmanları, potansiyel misafirler ve karar vericiler bir araya gelecektir. Tüm paydaşları bir araya getirecek olan 2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi iki günlük kongreden (panel ve bilimsel oturumlar) ve bir günlük sosyal geziden oluşacaktır.