Bildiri Yayın İmkânı

Tüm özet ve tam metin bildiriler, kongre bildiri kitabı başlığında yayınlanacaktır. Kongremize gönderilen ve sunulmak üzere kabul edilen bildiri sahipleri tekrar hakem değerlendirme sürecinden geçmek koşuluyla aşağıda belirtilen dergilerde çalışmalarını yayınlatma imkânına sahip olacaklardır.