Kongreye Davet

Kıymetli Katılımcılarımız,

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi liderliğinde 07-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Adenya Resort Otelde 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi tertip edildi. 13 farklı ülkeden 128 tam metin bildirili katılımcı ile birlikte birçok kamu ve özel sektör temsilcisinin iştirak ettiği kongrenin ilkinde helal turizmi tüm yönleri ile ele almaya gayret gösterdik.

Dünya turizm pazarı yıllık %3.8 büyürken “Helal Turizm” pazarı ortalama %4.8 büyümektedir. Helal Turizm pazarı 2016 yılı itibariyle 121 milyon turist ile 156 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. 2020 yılında ise 180 milyon turist ile 200 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünyada İslam ülkelerinin hızla kalkınmasına bağlı olarak ekonomik refah seviyeleri ve dolayısıyla alım güçlerinin artması turizm sektöründe Müslümanlara yönelik hususi bir pazarı ortaya çıkarmıştır. Dünyada hızla gelişmekte olan ve Müslüman dostu olarak da tabir edilen “Helal Turizm” konusunda ülkemizin olması gereken seviyeye gelebilmesi ve büyüyen bu büyük faaliyetten hak ettiği payı alabilmesi temel hedefimizdir.

Türkiye’nin helal turizm pazarına liderlik etmesi maksadıyla Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Uluslararası Helal Turizm Derneği, Dünya Helal Zirvesi ve Crescentrating işbirliği ile tertip etmeyi planladığımız 2. Milletlerarası Helal Turizm Kongresinde siz saygıdeğer akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Saygılarımızla
Prof. Dr. Saim ATEŞ
Kastamonu Üniversitesi