1. UHTK Bildiri Kitabı

Kıymetli Katılımcımız,
1. Uluslararası Helâl Turizm Kongresi Bildiri Kitabı yayınlanmıştır.
 1. IHTC Bildiri Kitabı için tıklayınız
Kongreye katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.
Kongre Yürütme Kurulu

 Sponsorlar
Kongre Hakkında

Müslüman Seyahat pazarının değeri 2014 yılında 145 milyar dolara ulaşmıştır ve dolaşım sağlayan 117 milyon Müslüman turist, tüm seyahat ekonomisinin %10’unu oluşturmaktadır. 2020 yılı itibariyle 168 milyon Müslüman turistin dolaşım sağlaması beklenmekte ve yaklaşık 200 milyar dolar şeklinde öngörülen bir harcamayla helal turizm pazarının tüm seyahat ekonomisinin %11’ine çıkması beklenmektedir. Müslüman seyahat pazarının büyümesi, söz konusu segmentin konaklama, yemek, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki talebinin artmasına katkı sağlayacaktır (Crescentrating, 2016).

Daha fazla okuyun >>

Twitter
Tweets by HalalCongress