Bildiri Gönderimi

Kıymetli Katılımcılar,

1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi “Tam Metin Yazım Kılavuzu” ile ilgili hazır şablonlar ek’te sunulmuştur. Bu şablon içine çalışmanızı doğrudan yerleştirebilirsiniz. Türkçe gönderilen tam metin bildirilerde Türkçe ve İngilizce özetler başlıkları ile birlikte eklenmelidir. Belirtilen formatta hazırlanmayan tam metin bildiriler hakeme gönderilmeyecektir. Bu hususun dikkate alınarak ekteki şablonların incelenmesi önemle rica olunur.

Ek 1: Tam Metin Yazım Kılavuzu

Ek 2: Örnek Kapak Dosyası

Ek 3: Örnek Tam Metin Dosyası

Bildirinizi yazım kurallarına göre hazırlayıp halalcongress@kastamonu.edu.tr adresine word formatında (doc veya docx uzantılı) göndermenizi rica ediyoruz. Bildiriniz ile birlikte Adı Soyadı, Üniversite, E-posta, Telefon no bilgilerini de lütfen belirtiniz.

Bildiri gönderimi konusunda sorun yaşandığı takdirde irtibat:

KONGRE SEKRETERYASI
Arş. Gör. Hüseyin Pamukçu
Kastamonu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Kuzeykent Kastamonu/Türkiye
Tel: + 90 366 280 37 42
Cep: + 90 505 857 91 97
halalcongress@kastamonu.edu.tr


 Sponsorlar
Kongre Hakkında

Müslüman Seyahat pazarının değeri 2014 yılında 145 milyar dolara ulaşmıştır ve dolaşım sağlayan 117 milyon Müslüman turist, tüm seyahat ekonomisinin %10’unu oluşturmaktadır. 2020 yılı itibariyle 168 milyon Müslüman turistin dolaşım sağlaması beklenmekte ve yaklaşık 200 milyar dolar şeklinde öngörülen bir harcamayla helal turizm pazarının tüm seyahat ekonomisinin %11’ine çıkması beklenmektedir. Müslüman seyahat pazarının büyümesi, söz konusu segmentin konaklama, yemek, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki talebinin artmasına katkı sağlayacaktır (Crescentrating, 2016).

Daha fazla okuyun >>

Twitter
Tweets by HalalCongress