Bildiri Yayın İmkânı

Tüm tam metin bildiriler, kongre bildiri kitabı başlığında yayınlanacaktır. Kongremize gönderilen ve sunulmak üzere kabul edilen bildiri sahipleri tekrar hakem değerlendirme sürecinden geçmek koşuluyla aşağıda belirtilen dergilerde çalışmalarını yayınlatma imkânına sahip olacaklardır.

Journal of Islamic Marketing
http://www.emeraldinsight.com/journal/jima

International Journal of Business Management and Economic Perspectives (IJBMEP) (10 çalışma)
http://www.globalacademynet.com/ijbemp

International Journal of Tourism and Hospitality Perspectives (IJTHP – Online) (10 çalışma)
http://www.globalacademynet.com/ijthp

Journal of Tourismology (6 çalışma)
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuturizmoloji/index/index

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (5 çalışma)
http://iibfdergi.bartin.edu.tr/

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (5 çalışma)
http://www.sbd.aku.edu.tr/

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi(TDTAD) (5 çalışma)
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tdtad/


 Sponsorlar
Kongre Hakkında

Müslüman Seyahat pazarının değeri 2014 yılında 145 milyar dolara ulaşmıştır ve dolaşım sağlayan 117 milyon Müslüman turist, tüm seyahat ekonomisinin %10’unu oluşturmaktadır. 2020 yılı itibariyle 168 milyon Müslüman turistin dolaşım sağlaması beklenmekte ve yaklaşık 200 milyar dolar şeklinde öngörülen bir harcamayla helal turizm pazarının tüm seyahat ekonomisinin %11’ine çıkması beklenmektedir. Müslüman seyahat pazarının büyümesi, söz konusu segmentin konaklama, yemek, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki talebinin artmasına katkı sağlayacaktır (Crescentrating, 2016).

Daha fazla okuyun >>

Twitter
Tweets by HalalCongress