Kongre Hakkında

Müslüman seyahat pazarının değeri 2014 yılında 145 milyar dolara ulaşmıştır ve dolaşım sağlayan 117 milyon Müslüman turist, tüm seyahat ekonomisinin %10’unu oluşturmaktadır. 2020 yılı itibariyle 168 milyon Müslüman turistin dolaşım sağlaması beklenmekte ve yaklaşık 200 milyar dolar şeklinde öngörülen bir harcamayla helal turizm pazarının tüm seyahat ekonomisinin %11’ine çıkması beklenmektedir. Müslüman seyahat pazarının büyümesi, söz konusu segmentin konaklama, yemek, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki talebinin artmasına katkı sağlayacaktır (Crescentrating, 2016).

Helal turizm, konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım vb. turizm faaliyetlerinden doğan ihtiyaçların İslami kural ve inanışlara uygun şekilde karşılanması ile ilgili faaliyetlerdir. Muhafazakâr kesimin dinlenme, gezme ve sosyalleşme gibi turizm taleplerini karşılamak için ortaya çıkan helâl turizm, önemli bir turizm alanı olma yolundadır. İnanç turizminden farkı, seyahate konu olan yerin din ile herhangi bir bağlantısının olmasına gerek duyulmamasıdır. Buna karşın yapılan faaliyetlerin İslami hükümler içerisinde gerçekleştirilmesidir.

1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi ile helal turizm konusunda çalışma yapan akademisyenler, turizm uzmanları, potansiyel müşteriler ve karar vericiler bir araya gelecektir. Tüm paydaşları bir araya getirecek olan 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresinin ilk ayağını panel oluşturacaktır. Panelin sunacağı eşsiz fırsatlardan bazıları şunlardır:

1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi Helal Turizm alanındaki değişen piyasa trendleri ve fırsatlarla ilgili olarak endüstrideki uzmanlar ve liderler ile yakın ilişkilerin kurabileceği ve konu hakkında bilgi edinebileceğiniz iki günlük kongreden ve bir günlük sosyal geziden oluşacaktır.


 Sponsorlar
Kongre Hakkında

Müslüman Seyahat pazarının değeri 2014 yılında 145 milyar dolara ulaşmıştır ve dolaşım sağlayan 117 milyon Müslüman turist, tüm seyahat ekonomisinin %10’unu oluşturmaktadır. 2020 yılı itibariyle 168 milyon Müslüman turistin dolaşım sağlaması beklenmekte ve yaklaşık 200 milyar dolar şeklinde öngörülen bir harcamayla helal turizm pazarının tüm seyahat ekonomisinin %11’ine çıkması beklenmektedir. Müslüman seyahat pazarının büyümesi, söz konusu segmentin konaklama, yemek, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki talebinin artmasına katkı sağlayacaktır (Crescentrating, 2016).

Daha fazla okuyun >>

Twitter
Tweets by HalalCongress