1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi – 2017
 
 

1. ULUSLARARASI HELAL TURİZM KONGRESİ

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi liderliğinde 07-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Adenya Resort Otelde 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresi tertip edilecektir. İlgili paydaşları bir araya getirecek olan kongrede helal turizmi tüm yönleri ile ele almayı hedeflemekteyiz.

Dünyada İslam ülkelerinin hızla kalkınmasına bağlı olarak ekonomik refah seviyeleri ve dolayısıyla alım güçlerinin artması turizm sektöründe Müslümanlara yönelik hususi bir pazarı ortaya çıkarmıştır. Dünya turizm pazarı yıllık %3.8 büyürken “Helal Turizm” pazarı ortalama %4.8 büyümektedir. Helal Turizm pazarı 2015 yılı itibariyle 108 milyon turist ile 145 milyar dolarlık hacme ulaşmıştır. 2020 yılında ise 180 milyon turist ile 200 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’nin helal turizm pazarına liderlik etmesi maksadıyla ilkini tertip etmeyi planladığımız 1.Uluslararası Helal Turizm Kongresinde siz saygıdeğer akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Saim ATEŞ
Kastamonu Üniversitesi
1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı


 Sponsorlar
Kongre Hakkında

Müslüman Seyahat pazarının değeri 2014 yılında 145 milyar dolara ulaşmıştır ve dolaşım sağlayan 117 milyon Müslüman turist, tüm seyahat ekonomisinin %10’unu oluşturmaktadır. 2020 yılı itibariyle 168 milyon Müslüman turistin dolaşım sağlaması beklenmekte ve yaklaşık 200 milyar dolar şeklinde öngörülen bir harcamayla helal turizm pazarının tüm seyahat ekonomisinin %11’ine çıkması beklenmektedir. Müslüman seyahat pazarının büyümesi, söz konusu segmentin konaklama, yemek, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki talebinin artmasına katkı sağlayacaktır (Crescentrating, 2016).

Daha fazla okuyun >>

Twitter
Tweets by HalalCongress